edroga319Prezydent Katowic podjął decyzję o realizacji inwestycji – budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ulicą Szarych Szeregów w formule ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. ZRID.

Budowana droga, o długości 1484 metrów, będzie mieć jezdnię o szerokości siedmiu metrów. Inwestycja będzie realizowana obrzeżem lasu. Z jednej strony będzie wystarczająco oddalona od domostw, a z drugiej – dzięki tak wytyczonemu przebiegowi - nie będzie istotnie zaburzać funkcjonowania ekosystemu leśnego. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.

- Uzasadnienie realizacji inwestycji potwierdzone zostało w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – druga edycja” przyjętego w 2012 roku, ale przede wszystkim wynika z oczekiwań mieszkańców Katowic przestawionych podczas konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w sierpniu 2015 r. – mówił Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. – Z danych wynika, że ponad 65% mieszkańców Kostuchny, Osiedla Bażantowo oraz Osiedla Odrodzenia popiera budowę nowej drogi, natomiast aż 83% respondentów uznało, że ulice w okolicy ich zamieszkania są zatłoczone.

Mieszkańcy już wcześnie pozytywnie wypowiadali się o realizacji inwestycji drogowych w tej części Katowic. Z „Raportu z badań ankietowych ws. inwestycji drogowych w mieście. Katowice 2013” mieszkańcy wskazywali konieczność powstania nowych układów drogowych – np. 87,5% respondentów uznało, że inwestycje drogowe mają duży lub bardzo duży wpływ na rozwój Katowic. Odpowiadając na pytanie „Które dzielnice Katowic według Pana(i) wymagają w pierwszej kolejności rozbudowy lokalnej infrastruktury drogowej?” respondenci najczęściej wskazywali odpowiedź „Dzielnice południowe”.

- Usprawnienie skomunikowania dzielnic południowych wymaga szeregu działań, zarówno w zakresie transportu zbiorowego, jak również w zakresie transportu indywidualnego samochodowego oraz działań dla integracji obu tych rodzajów transportu. Z tego też względu planowana jest realizacja budowy linii tramwajowej na południe Katowic oraz budowa centrów przesiadkowych typu Park and Ride na powiązaniu transportu szynowego tramwajowego i kolejowego z komunikacją indywidualną samochodową – węzły Brynów, Kostuchna, Ligota, Piotrowice i Podlesie. Dziś stawiamy w mieście na transport publiczny – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice. – Musimy jednak pamiętać, że jest wielu mieszkańców Katowic, którzy z racji np. dowożenia dzieci do przedszkoli i szkół, czy też specyfiki wykonywanego zawodu, nie przesiądą się z samochodu na tramwaj czy autobus. Naszym obowiązkiem jest tworzenie rozwiązań także dla nich - dodaje naczelnik.

Źródło: UM Katowice

Załączniki:
Pobierz (Bazantow-Szarych-Szeregow-mapa.pdf)Bazantow-Szarych-Szeregow-mapa.pdf[ ]1995 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.