contentmap_plugin

edroga021Trwa przebudowa 10-kilometrowego odcinka trasy nr 554 z Kowalewa Pomorskiego do Golubia-Dobrzynia. Nowa jezdnia będzie szersza i bardziej wytrzymała. Gmina Golub-Dobrzyń, korzystając z marszałkowskiego wsparcia, buduje również drogę rowerową z Ostrowitego do Krążna.

 

- Przebudowa drogi pomiędzy Kowalewem Pomorskim i Golubiem Dobrzyniem to jedno z kilku dużych zadań uruchomionych w ostatnich miesiącach na wojewódzkich trasach. Droga zostanie poszerzona i wzmocniona, poprawi się bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi w ostatnich latach przy trasie powstały liczne ciągi pieszo-rowerowe – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Gruntowny remont, który rozpoczął się w czerwcu, polega przede wszystkim na przebudowie nawierzchni na odcinku blisko 10 kilometrów. Droga poszerzona zostanie do 6 metrów i wyposażona w pobocza. Wykonana zostanie nowa podbudowa, na której pojawią się wzmacniająca siatka i nowe warstwy bitumiczne. Po przebudowie droga będzie wytrzymywała obciążenia do 10 ton na oś. Miejsca niebezpieczne zabezpieczamy barierami. W zakres zadania wchodzi też wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, przebudowa istniejących zatok autobusowych, zjazdów oraz poprawa odwodnienia.

W ostatnich tygodniach sfrezowana została stara nawierzchnia. Na odcinku od Golubia-Dobrzynia do Poćwiardowa prowadzone są rozbiórki podbudowy drogi. Pojazdy jadące w kierunku Kowalewa Pomorskiego kierowane są na sąsiednią drogę wojewódzką nr 534. Ruch w kierunku Golubia-Dobrzynia odbywa się natomiast czynnym pasem remontowanej drogi.

Roboty budowlane prowadzi firma Trakcja PRKiI. Koszt realizacji zadania to 15,6 miliona złotych. Trasa będzie objęta 7-letnią gwarancją. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec tego roku.

Równocześnie przy ważnej trasie powstanie kolejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego. Na zlecenie gminy Golub-Dobrzyń powstaje droga rowerowa biegnąca od Ostrowitego do Krążna. Część ścieżki budowana jest w pasie drogi wojewódzkiej. Ta inwestycja kosztuje 1,3 mln zł. Jest ona współfinansowana przez samorząd województwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W poprzednich latach wzdłuż prawie całej drogi powstały inne ciągi pieszo-rowerowe, co pozwoliło odseparować ruch pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów. Te inwestycje realizowane były w oparciu o Drogową Inicjatywę Samorządową – partnerski program Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych mający na celu poprawę bezpieczeństwa przy ważnych drogach.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.