edroga615Rzeszów będzie miał nową drogę wojewódzką. Połączy ona drogę krajową nr 97 z drogą krajową nr 94. Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak wziął udział w podpisaniu umowy o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia jednego z odcinków projektowanej drogi.

Odcinek drogi wojewódzkiej, którego budowy dotyczy projekt jest jednym z kilku składających się na kompleksową inwestycję, która zapewni połączenie drogi krajowej 97 z drogą krajową 94 i dalej - z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19, autostrada A4 i port lotniczy Rzeszów-Jasionka).

- Zyskają wszyscy podróżujący przez Rzeszów w kierunku wschód-zachód. Omijając centrum miasta będą podróżować sprawniej i bezpieczniej. W samym Rzeszowie, dzięki ograniczeniu ruchu tranzytowego przez centrum, zmniejszy się poziom hałasu i zanieczyszczeń, co poprawi komfort życia mieszkańców – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Realizacja inwestycji wpłynie również na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Możliwe będzie udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych oraz lepsze skomunikowanie istniejących obszarów podwyższonej aktywności gospodarczej (Strefa Rzeszów-Dworzysko, gdzie funkcjonuje podstrefa SSE Euro-Park Mielec).

Łącznie w Programie Polska Wschodnia dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie 28 inwestycji drogowych, o wartości ponad 2 mld zł.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.