remont Tomaszowska 1Jędrzejów Przemysłowy to nie tylko setki hektarów terenów przemysłowych, ale również nowa kanalizacja, drogi i przede wszystkim tysiące miejsc pracy. Na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej z ul. Jędrzejowską powstaje rondo. Właśnie rozpoczyna się kolejny etap prac.

 

- Na tym terenie będzie to najlepsze rozwiązanie, ze względu na duży ruch tranzytowy i konieczność obsługi nowych terenów inwestycyjnych – mówi Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

Rondo o dużym przekroju bez problemu rozłoży ruch od strony autostrady i wyjeżdzających z terenów przemysłowych. Prace prowadzone będą cały czas pod ruchem, aby zachować przejezdność.

Budowa ronda to tylko jedna z realizacji na tym terenie. Oprócz ronda wykonana została kanalizacja w ul. Tomaszowskiej i budowana jest obecnie w ul. Olechowskiej. Powstała nowa odnoga ul. Jędrzejowskiej i przebudowany odcinek na wschód od ronda.

remont Tomaszowska 2remont Tomaszowska 3remont Tomaszowska 4

 

 

 

 

 

 

 

- Dzięki tym inwestycjom otworzyły się nowe tereny przeznaczone dla przemysłu, które przyniosą około 7 tys. miejsc pracy – powiedział Michał Śmiechowicz, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ.

Nowe osiedle będzie nosiło nazwę Jędrzejowa Przemysłowego, co zostało uchwalone na niedawnej sesji. Określenie terenu pozwoli nam na kierowanie tranzytu autostradą do węzła Łódź Wschód, zgodnie z wolą mieszkańców, aby ograniczyć dojazdy od węzła Łódź Górna przez Wiskitno.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.