15796867939e72453090d8f416e96783a19aaa0689Droga wojewódzka nr 726 na terenie powiatu opoczyńskiego wzbogaciła się o nową obwodnicę. Kierowcy mogą korzystać z nowego śladu drogi w miejscowości Wąglany, gdzie wybudowano prawie kilometr nowej jezdni.

 

Zakres zadania obejmował:
- budowę drogi wojewódzkiej o długości 0,73 km,
- budowę skrzyżowań,
- budowę dodatkowych jezdni,
- budowę chodników,
- rozbiórkę i budowę zjazdów,
- budowę przepustów,
- przebudowę drogi wewnętrznej,
- budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, krytych i drenażu,
- budowę oświetlenia drogowego,
- przebudowę sieci elektroenergetycznych,
- przebudowę sieci wodociągowych,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę sieci melioracyjnej,
- przebudowę wylotu do rzeki Wąglanki.

157968613700e1fa2da6af1b7605c859dbfb38bb2d1579686127670ba503316d0bf7bca03aca35bc3ec0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt inwestycji to 11 mln zł, a zadanie zostało sfinansowane m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.