P9011103Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zagospodarowanie jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w mieście - ul. Zwycięstwa.

 

Koncepcja przebudowy jednej z najważniejszych gliwickich ulic znana była od końca ubiegłego roku. Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Opracowanie przewiduje także całkowitą wymianę nawierzchni drogi. – Ciągi piesze będą pełnić dwie różne funkcje, tzw. szybką i rekreacyjną. Przewiduje się organizację przestrzeni dla lokalizacji zieleni, ławeczek czy stojaków rowerowych. Zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Planuje się uruchomienie dodatkowych przystanków autobusowych. Rowerzyści będą poruszać się jezdnią – wylicza Anna Gilner, dyrektor ZDM w Gliwicach.

Dzięki tym zmianom ul. Zwycięstwa stanie się przestrzenią bardziej przyjazną dla wszystkich użytkowników ruchu.

Taka jest koncepcja, teraz czas na projekt. ZDM zastrzega, że proponowane rozwiązania zostaną wzięte pod uwagę, ale mogą ulec modyfikacji w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej – zamawiający pozostaje otwarty na zmiany w przypadku przedstawienia propozycji mającej wpływ na bardziej racjonalne zagospodarowanie przestrzeni na wskazanym odcinku. Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, uwaględniając w dokumentacji także inne realizowane lub zaplanowane inwestycje, m.in. budowę Centrum Przesiadkowego i przebudowę placu Piastów.

Oferty w przetargu ZDM-u można składać do 22 sierpnia.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.