edroga047W tym roku kierowcy będą mogli wreszcie przejechać kompletną autostradą A4 od granicy niemieckiej do ukraińskiej, a autostradą A1 z Trójmiasta do Piotrkowa Trybunalskiego. Jak podaje portal money.pl, drogowcy planują oddać także do użytku jeden z fragmentów S8 i zachodnią obwodnicę Lublina, a także Brodnicy.

Obecnie w Polsce budowanych jest 1173,7 km nowych dróg krajowych, w tym 117,5 km autostrad, 955,2 km dróg ekspresowych i 101 km pozostałych dróg krajowych, w tym obwodnice dziewięciu miast. Częścią z nich pojedziemy jeszcze w tym roku.

A4 to najdłuższa polska autostrada, ale brakuje jej jeszcze ostatniego odcinka: od węzła Rzeszów Wschód do węzła Jarosław. I to właśnie ten fragment drogowcy planują oddać w tym roku.

W sprawie A1, jedynej autostrady biegnącej z północy na południe Polski, drogowcy mają dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że w tym roku ma zostać oddany odcinek z Łodzi do Tuszyna, dzięki czemu będzie można dojechać autostradą z Trójmiasta do Piotrkowa Trybunalskiego. Niestety nadal nie wiadomo, co dalej. Odcinek między Piotrkowem a Częstochową miał być gotowy już na Euro 2012, ale nadal nie wiadomo kiedy powstanie i kto ma go w ogóle wybudować. Poprzedni rząd chciał powierzyć to zadanie spółce specjalnego przeznaczenia, która miała także zebrać pieniądze na zrealizowanie inwestycji. Jeszcze nie wiadomo jaki pomysł ma obecny rząd.

Jak poinformował money.pl Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tym roku oddane mają być także odcinek S8 od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, zachodnia obwodnica Lublina, czyli droga S19 od węzła Sławinek do węzła Lublin Węglin oraz obwodnica Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15.

Na tym jednak nie koniec planów. Drogowcy szukają w przetargach wykonawców na ponad 900 km nowych autostrad, ekspresówek i dróg krajowych. Jak powiedział portalowi money.pl rzecznik GDDKiA, toczą się postępowania dotyczące budowy 36,6 km autostrad, 766,5 km dróg ekspresowych oraz 104,5 km pozostałych dróg krajowych, w tym obwodnic jedenastu miast.

We wrześniu poprzedni rząd przyjął program, który zakładał wybudowanie kolejnych 3,9 tysiąca dróg ekspresowych i autostrad. Jednak ówczesna opozycja, a dzisiejsza partia rządząca, określała ten plan jako "kiełbasę wyborczą" i krytykowała jego założenia. Wiadomo już, że obecny rząd będzie chciał wprowadzić zmiany do programu. W ministerstwie infrastruktury wciąż trwają analizy na ten temat.

Źródło: Agata Kalińska, money.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.