edroga99216 bydgoskich ulic zyska w tym roku dodatkowe lub nowe oświetlenie. Inwestycje o wartości blisko 1 mln zł, to efekt przeglądu ulic w mieście i wybór tych lokalizacji, przy których nowe lampy są najbardziej potrzebne. Ostateczną decyzję o skierowaniu zadania do realizacji podejmą radni na najbliższej sesji.

 

Bydgoskie ulice ma oświetlać dodatkowych ok. 70 lamp. Wartość inwestycji szacowana jest na 875 tys. zł. Wszystkie nowe latarnie zostaną wyposażone w oprawy LED. Zadanie zostanie podzielone na dwa etapy. Montaż pierwszych lamp wstępnie planowany jest na czerwiec.

Ulice objęte inwestycją to: Trägera, Sicieńska, Stefańskiego, Sadowskiego, Bocheńskiego, Dąbska, Geodetów, Konopczyńskiego, Wielorybia – Muszlowa – przesmyk, Żytnia, Zasobna, Warzywna, Linowa, Sowia – Ibisowa, Toruńska: od Hutniczej do przejazdu PKP, Spacerowa od Cieplickiej do Janowieckiej.

Budowa oświetlenia na tych ulicach poprawi bezpieczeństwo i zwiększy komfortu użytkowania. Poza tym w przyszłości pozwoli na sprawną budowę i obniżenie kosztów utwardzenia ulic, zarówno w oparciu o wieloletni program utwardzania dróg gruntowych realizowanych przez miasto, jak i w ramach programów obywatelskich (BBO, Inicjatwa lokalna 25/75).

Z nieco ponad 15 tys. lamp utrzymywanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, większość stanowią nowoczesne LED-owe. Dają one więcej światła, co ma wypływ na bezpieczeństwo, są bardziej przyznaje dla środowiska (zmniejszają emisję dwutlenku węgla, nie mają w składzie rtęci), posiadają kilkukrotnie dłuższy czas użytkowania przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii 40-50 proc.

Latarnie posiadają system do zdalnego sterowania i redukcji mocy w godzinach nocnych. Urządzenie to pozwala monitować ich pracę, informacja o ewentualnym uszkodzeniu jest bezpośrednio przesyłana do ZDMIKP, co znacznie przyspiesza czas naprawy i nie jest uzależnione od operatora - ENEA.

Montaż dodatkowych lamp przy bydgoskich ulicach to kolejny etap inwestycji w nowoczesne oświetlenie w mieście. Trzy lata temu w Bydgoszczy, w ramach projektu Sowa, na LED-owe wymienione zostały 7309 oprawy oświetlenia ulicznego. Modernizacja objęła także ponad 160 szaf oświetleniowych i wdrożenie systemu redukcji mocy. Dzięki temu ostatniemu zmniejszył się pobór energii. Na to zadanie miasto przeznaczyło 20 mln zł. Na jego realizację pozyskaliśmy też wysokie, 45-procentowe wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LED-owe oświetlenie jest również montowane na przebudowywanych obecnie ulicach, m.in. wzdłuż II etapu Trasy Uniwersyteckiej, modernizowanej ul. Grunwaldzkiej, czy utwardzanej ul. Gawroniej. Z kolei stylowe oświetlenie (najczęściej w formie tzw. bydgoskich pastorałów) instalowane jest w obrębie Starego Miasta, Śródmieścia i Starego Fordonu. W tym roku latarnie tego typu ustawione zostaną przy ulicach Marcinkowskiego, Obrońców Bydgoszczy i Bydgoskiej.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.