IMG 20190710 114533Zakończyła się budowa dwóch nowych parkingów w rejonie nowo budowanej siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu. Do dyspozycji kierowców oddany został parking przy Wałach gen. Sikorskiego, w rejonie toruńskiego dworca autobusowego. Gotowy jest także parking przy ul. Grudziądzkiej 53.

 

Parking przy ul. Wały gen. Sikorskiego to jeden z pięciu parkingów zaplanowanych przez miasto w rejonie nowo budowanej siedziby Sądu Rejonowego na placu Zwycięstwa. Do sądu jest stamtąd piechotą około 700 m. 10 lipca dokonano odbioru końcowego parkingu. Na odcinku od ronda ZNP do ul. Gregorkiewicza powstało 50 miejsc do parkowania. Wybudowano także jezdnię bitumiczną, która skomunikowała ulicę Gregorkiewicza z rondem ZNP. Inwestycja kosztowała 1,19 mln zł. Umowa oprócz budowy miejsc parkingowych i jezdni obejmowała również opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i pozyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych.

Zakończyła się również budowa parkingu przy ul. Grudziądzkiej 53. W tym miejscu powstało 36 miejsc do parkowania. Inwestycja kosztowała 895 tys. zł.

W projektowaniu jest także 158 miejsc przy ul. Gregorkiewicza. Planuje się tam wybudowanie drogi dojazdowej, która zostanie zakończona placem do zawracania. Realizacją tego projektu zajmuje się firma Transbruk, która po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji przystąpi do budowy. Projektowany jest również parking przy ul. Grudziądzkiej 62. Docelowo przewiduje się tam wykonanie 83 miejsc parkingowych.

Wkrótce rozpocznie się też budowa miejsc parkingowych w sąsiedztwie placu bp. Jana Chrapka. Tam do dyspozycji kierowców przewiduje się oddanie kolejnych 83 miejsc. W okolicy pojawią się także parkingi, które powstaną przy okazji rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich i zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Rynek Wełniany, Jagiellońska i Przy Kaszowniku.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.