contentmap_plugin

Bierzgłowo 1Dwie drogi wojewódzkie w Łubiance biegnące w kierunku Bydgoszczy i Torunia połączy rondo. Wraz z nim zmodernizowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 546 w kierunku Bierzgłowa. Wzdłuż niego powstaje ciąg pieszo-rowerowy.

 

W Łubiance w powiecie toruńskim łączą się drogi wojewódzkie nr 546 prowadząca w kierunku Bydgoszczy oraz nr 553 w kierunku Torunia. Skrzyżowanie ze względu na duże natężenia ruchu miejsce był szczególnie niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów. Zmieni się to wraz z budową ronda.

- Plac budowy przekazany został nam z końcem ubiegłego roku - wyjaśnia prezes firmy Kobylarnia S.A. Andrzej Ładyński. - Obecnie prowadzimy zaawansowane prace przy kanalizacji pomiędzy Łubianką i Bierzgłowem. Kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją. Następnie czeka nas szereg prac przy poszerzeniu drogi oraz budowie nowego ciągu pieszo-rowerowego. W okresie letnim zakładamy też prowadzenie dużych robót przy rondzie i parkingu w centrum miejscowości Łubianka.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona, a łuki dostosowane do obecnie obowiązujących standardów. Wzdłuż całego odcinka powstanie oświetlona ścieżka rowerowa szerokości 2-2,5 metra. Będzie ona zlokalizowana po południowej stronie trasy, nad ułożoną kanalizacją. Na terenach zabudowanych i w rejonie przystanków autobusowych dobudowane będą chodniki. Projekt przewiduje również budowę 6 zatok autobusowych, zjazdów na posesje oraz na drogi lokalne. Zaplanowano też przebudowę istniejącego mostu nad Papowską Strugą na przepust. W Łubiance w miejscu obecnego skrzyżowania z trasą Toruń-Unisław zaplanowano budowę ronda o średnicy 35 metrów. Naprzeciwko centrum kultury powstanie parking dla blisko 60 samochodów. Przewidziano też wydzielone zatoki postojowe w rejonie ul. Samorządowej.

Bierzgłowo 2Bierzgłowo 3

 

 

 

 

 

 

 

Inwestorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie dofinansowuje również własnymi środkami gmina Łubianka. Koszt prac budowlanych to blisko 13 mln zł. Ich zakończenie planowane jest jesienią tego roku.

Źródło: Kobylarnia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.