contentmap_plugin

IMG 7525W Sierpcu do użytku oddano niedawno wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej z ulicami Świętokrzyską i Romualda Traugutta i nadano mu imię Franciszka Łazowskiego.

Czterowlotowy węzeł drogi wojewódzkiej nr 541 z drogą powiatową nr 3772W był wyjątkowo niebezpiecznym elementem infrastruktury drogowej. To skrzyżowanie skanalizowane z wyspami dzielącymi na wlotach dróg podrzędnych, na którym dochodziło do wielu niebezpiecznych zdarzeń i kolizji. W związku z tym władze powiatu podjęły decyzję o przebudowie istniejącej infrastruktury na skrzyżowanie typu rondo.

Modernizacja objęła również wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie ulic, oświetlenie i oznakowanie, a także przebudowę sieci teletechnicznych, energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Nowy kształt skrzyżowania nie tylko znacząco poprawi bezpieczeństwo korzystających z niego kierowców i pieszych, ale również zwiększy komfort i szybkość przejazdu. Inwestycję dofinansowano z budżetu województwa kwotą ponad 1,8 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Komentarze  
Ryszard R. Dobrowolski
0 #1 Ryszard R. Dobrowolski 2017-04-23 17:48
Jaką informacje otrzymuje czytelnik dowiadując się, że władze powiatu podjęły decyzję o przebudowie istniejącej infrastruktury (skrzyżowanie skanalizowane wyspami dzielącymi na wlotach dróg PODPORZĄDKOWANYCH) na skrzyżowanie typu rondo? Skrzyżowanie dróg publicznych typu rondo należy także do skrzyżowań SKANALIZOWANYCH, nawet wtedy gdy na jego wlotach nie ma wysepek dzielących, gdyż ruch kanalizuje na nich wyspa środkowa. Przepisy budowlane w których jako jedynych jest mowa o RONDACH, poza wytycznymi projektowania obowiązującymi w GDDKiA, nie ma mowy o organizacji ruchu takiego obiektu infrastruktury drogowej, a jest ona niezbędną częścią projektu. Stwierdzenie, że wybudowano bezpieczne dla ruchu RONDO może okazać się nie do końca prawdziwe, gdyż obiekty tego typu mogą być zorganizowane w różny sposób, włącznie z wybudowaniem okrągłej wyspy środkowej przy niezmienionym układzie drogi podporządkowanej w stosunku do drogi nadal posiadającej, tak jak przed przebudową, pierwszeństwo. Wystarczyłoby, poza wybudowaniem wyspy, rozsunąć wloty na drodze 541 (ul. Piastowska) i tak jak teraz nadać nazwę temu obiektowi "Rondo Franciszka Łazowskiego". Na szczęście wybudowano najbezpieczniejsze jednopoziomowe skanalizowane niekierowane skrzyżowanie dróg publicznych jakim jest jednopasowy obiekt typu RONDO, co najważniejsze, zorganizowany i oznakowany zgodnie z zasadami "ruchu okrężnego" w rozumieniu dyspozycji znaku C-12, tu z podporządkowanymi wszystkimi wlotami. Projektant nie zwracając uwagi na rozporządzenie "220" zastosował się do wytycznych projektowania rond i oznaczył zewnętrzną linią krawędziową to co jest istotą tej organizacji ruchu, a mianowicie okrężny przebieg jednokierunkowej jezdni biegnącej od wlotu bez końca dookoła wyłączonej z ruchu, niedostępnej publicznie wyspy środkowej (na większych obiektach centralną częścią takiego obiektu może być zagospodarowany na cele publiczne plac, stąd stwierdzenie w dyspozycji znaku C-12 "dookoła wyspy lub placu"). Ponieważ przy tej organizacji ruchu kierujący kontynuuje jazdę na wprost okrężnie biegnącą dookoła wyspy lub placu jezdnią, przed wjazdem na tak zorganizowane rondo niczego nie sygnalizuje, co potwierdził ostatnio WSA w Gliwicach. Sygnalizuje dopiero zamiar skrętu w prawo z jego okrężnej jezdni na drogę wylotową. Tu wyraźnie widać, że "ruch okrężny" połączony z pomysłem Franka Blackmore zastosowania tego rozwiązania na małych obiektach wraz z regulacją pierwszeństwa na wlotach znakami A-7 ma się całkiem dobrze i twierdzenie, że RONDO, cokolwiek znaczy to nieobecne w Prawie o ruchu drogowym określenie, to pod względem zasad ruchu w całości jedno skrzyżowanie (art. 2.10 prd) jest niczym nieuzasadnionym wymysłem twórców Kodeksu drogowego z 1983 roku, którzy do dziś nie rozumieją co znaczy "modern roundabout", ale to już temat na inną rozmowę.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.