bicycle redRowerzyści już teraz mogą na terenie Gliwic korzystać z ponad 100 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, a do 2022 r. ma przybyć ok. 37 km takich tras. Powstaną m.in. przy obwodnicy miasta, w śladzie kolejki wąskotorowej i przy ul. Toszeckiej.

 

Lepsze nawierzchnie i 37 km nowych ścieżek
W 2020 r. zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przystanku rowerowego w rejonie stacji Trynek przy ul. Bojkowskiej oraz odcinek trasy rowerowej od ul. Knurowskiej do granicy miasta. Dokumentacji projektowej doczeka się też odcinek drogi przy ul. Knurowskiej.

Również w tym roku ma być gotowy odcinek obwodnicy zachodniej miasta od ul. Daszyńskiego do Rybnickiej wraz z drogami technicznymi z dozwolonym ruchem rowerowym. W czwartym kwartale powinna zostać ukończona droga rowerowa przy południowej obwodnicy miasta (ul. Okrężna) i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kozielskiej.

Do końca roku ma zostać opracowana dokumentacja projektowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Kujawskiej, Jana Pawła II i Nowy Świat oraz dokumentacja zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik (rejon ul. Perseusza) wraz z przystosowaniem do potrzeb rowerzystów. Przy przystanku powstanie infrastruktura rowerowa, m.in. parkingi rowerowe i stacja napraw rowerów.

Do końca 2021 r. ma powstać odcinek zachodniej obwodnicy miasta od ul. Okulickiego do ul. Daszyńskiego wraz z drogami technicznymi, którymi będą mogli poruszać się rowerzyści oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Zabrskiej. Również w tym terminie powinna być gotowa dokumentacja projektowa skrzyżowania ulic Staromiejska-Strzelców Bytomskich-Główna, przy którym również powstanie ścieżka rowerowa.

Opracowano już koncepcję budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Kłodnicy od ul. Orlickiego do Staromiejskiej, wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich od ul. Zakątek Leśny do Grzybowej, wzdłuż ul. Toszeckiej (od ul. Gajowej do Rekreacyjnej) i wzdłuż ul. Chorzowskiej. Dokumentacja projektowa tych zadań również powinna być gotowa w 2021 r.

Etapowo będzie realizowana budowa ciągu pieszo-rowerowego w śladzie tzw. Noworybnickiej (od ul. Nowy Świat do Toruńskiej). Trwa również analiza możliwości budowy ciągu pieszo-rowerowego równolegle do ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej do obwodnicy.

W planach jest modernizacja nawierzchni szlaku rowerowego w rejonie Lasu Łabędzkiego, od ul. Granicznej do Bażanciej – miasto jest w trakcie pozyskiwania praw do dysponowania gruntami. Trwa również analiza możliwości budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej od ul. Kujawskiej do Robotniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Pszczyńską z Kujawską.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.