legr20 grudnia zakończyła się przebudowa ronda stałego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Sudeckiej. Po południu całe skrzyżowanie zostało otwarte dla ruchu pojazdów.

Rondo zbudowała firma Fobis, która wygrała przetarg. Prace objęły: sfrezowanie asfaltu z jezdni na skrzyżowaniu i ułożenie jego nowej warstwy, wymianę krawężników i budowę ronda. Skrzyżowanie jest oświetlone. Szacunkowy koszt robót to około 450 tys. zł.

Na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Sudeckiej od sierpnia minionego roku funkcjonowało rondo tymczasowe, które miało usprawnić ruch podczas przebudowy ul. Sikorskiego i ronda Niepodległości, a także zwiększyć bezpieczeństwo jazdy. Rondo tymczasowe sprawiło, że przez ponad rok doszło tu tylko do jednej kolizji. Kierowcy zwolnili.

rondo legnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.