edroga001Trwają rozmowy na temat budowy obwodnicy Trzciela. Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami powiatu międzyrzeckiego oraz gmin. W rozmowach udział wziął także Marek Langer, dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze, która ma wybudować rondo spinające drogę krajową z nową obwodnicą.

- Musimy zadbać o dobre skomunikowanie autostrady A2 i drogi ekspresowej S3 z siecią dróg wojewódzkich i gminnych – podkreślała marszałek.

Podobne spotkanie odbyło się 13 sierpnia br. Omówiono wówczas zaawansowanie prac związanych z projektem oraz montaż finansowy oparty na kosztorysie, opiewającym na dziesiątki milionów zł. W związku ze znaczącym wzrostem nakładów na wszystkie inwestycje budowlane, założenia dotyczące wspólnego projektu, również uległy zmianie.

Zaproponowano nowy montaż, który pozwoli na realizację inwestycji, tj. zwiększenie udziału Województwa Lubuskiego w budowie obwodnicy Trzciela do wysokości 80 proc. jej kosztów, przy równorzędnym udziale powiatu międzyrzeckiego i gminy Trzciel na poziomie po 10 proc. każdy. Oznacza to, że koszt budowy leżący po stronie samorządu wyniesie ok. 20 mln zł po stronie samorządu województwa. Jednak o ostatecznych kosztach tego przedsięwzięcia zadecyduje wynik przetargu.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zadeklarowała, że samorząd zrealizuje zadanie pod warunkiem udziału w nim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która to zobowiązała się do budowy ronda. Podczas spotkania 20 sierpnia Marek Langer, dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA poinformował, że jest otwarty na tę propozycję, jednak musi się skonsultować z centralą GDDKiA. Marszałek podkreślała, że ta inwestycja jest niezwykle ważna dla regionu, ponieważ trzeba skomunikować autostradę A2 z drogami regionalnymi.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.