20170412 powolanie zastepcow GDDKiAWiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit wręczył nominacje zastępcom Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Iwona Stępień-Pilipczuk oraz Jacek Gryga zostali powołani 12 kwietnia przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Iwona Stępień-Pilipczuk od lutego 2016 roku pełniła funkcję zastępcy p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej pracowała w GDDKiA w Szczecinie jako dyrektor oddziału.
Jacek Gryga był dotychczas zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, natomiast przedtem prze 8 lat kierował oddziałem GDDKiA w Krakowie.

Jacek Gryga, związany z drogownictwem od ponad 30 lat, będzie odpowiedzialny za realizację nowych inwestycji, natomiast Iwona Stępień-Pilipczuk za zarządzanie istniejącą siecią dróg krajowych.
 
Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.