contentmap_plugin

IMG 7525Ponad 9,5 mln zł kosztowała przebudowa ul. Adama Asnyka w Wieliczce (drogi wojewódzkiej nr 964), z czego aż 85% to dofinansowanie unijne. Dzięki tej inwestycji podróż jedną z bardziej popularnych tras w Wieliczce jest nie tylko bardziej wygodna, ale też bezpieczna. 

Ciągłe korki, częste kolizje drogowe i wypadki – tak jeszcze do niedawna wyglądała sytuacja na skrzyżowaniach ul. Asnyka z ul. Piłsudskiego i ul. Lednickiej z ul. Gdowską w Wieliczce. Teraz, dzięki zakończonej przebudowie części wielickiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 964, mieszkańcy zyskali dwa nowoczesne, bezkolizyjne ronda. Realizacja całej inwestycji rozpoczęła się pod koniec 2012 roku, a zakończyła pod koniec 2015 roku.

Pierwsze rondo powstało w miejscu skrzyżowania ulic Asnyka z Piłsudskiego. Przy okazji tych prac zmodernizowano też ok. 340 m drogi wojewódzkiej – wykonano nową nawierzchnię, a także m.in. chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie i sygnalizację świetlną. Drugie rondo to przebudowane skrzyżowanie ulic Lednickiej z Gdowską i Słowackiego.

Efektem zrealizowanej inwestycji jest nie tylko zwiększenie przepustowości drogi wojewódzkiej nr 964, ale również bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Szybsza i wygodniejsza podróż tą trasą przekłada się również na zwiększenie atrakcyjności sąsiednich stref aktywności gospodarczej (tj. Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej czy Strefy Przemysłowy „Zielonych Dobczyc”). Nie ma także wątpliwości, że jest to także dodatkowy atut dla turystów, którzy teraz znacznie łatwiej dostaną się do centrum Wieliczki i kopalni soli. Ponadto eksperci zwracają uwagę, że dzięki większej płynności ruchu samochodowego znacznie zmniejszył się hałas na tych skrzyżowaniach.

Droga wojewódzka nr 964 to jedna z najdłuższych dróg wojewódzkich w Małopolsce. Krzyżuje się z autostradą A4, drogami krajowymi nr 4, 28 i 75, drogami wojewódzkimi nr 768, 775, 965, 966, 967 oraz 975. Niestety, należy również do jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg wojewódzkich w regionie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.