edroga637W rejonie Kostrzyna nad Odrą i Kuestrin-Kietz powstanie nowy most graniczny. Obiekt położony będzie w ciągu drogi krajowej nr 22 oraz federalnej drogi nr 1. Decyzję o jego budowie podjęto z uwagi na stan techniczny istniejącego mostu, który umożliwia przejazd jedynie samochodom osobowym.

 

- To inwestycja, która była wyczekiwana od bardzo dawna. Cieszę się, że mamy już pewność, że nowy most powstanie w ciągu najbliższych lat - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Każde z państw poniesie koszty budowy obiektu po swojej stronie granicy. Inwestycję po stronie polskiej, wartości ok. 97 mln zł finansowaną ze środków budżetu państwa zaplanowano na lata 2020 – 2025. Za wykonanie zadania odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe po wejściu umowy w życie, co w Niemczech będzie wymagało jej ratyfikacji przez parlament.

Polsko-niemieckie połączenia drogowe
Na granicy polsko-niemieckiej funkcjonuje 37 połączeń drogowych. Dziesięć z nich obsługuje ruch towarowy bez ograniczeń. Pięć znajduje się w sieci TEN-T, z czego trzy (Kołbaskowo (A6) – Pomellen (A11), Świecko (A2) – Frankfurt n. Odrą (A12), Jędrzychowice (A4) – Ludwigsdorf (A4) znajdują się w sieci bazowej.

Większość połączeń drogowych prowadzi przez mosty graniczne. Stan tych mostów, z wyjątkiem mostu w Kostrzynie nad Odrą, jest dobry lub zadowalający.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.