contentmap_plugin

DSCN2150Zakończyła się budowa nowego mostu nad Popradem w Piwnicznej, na granicy polsko-słowackiej. Przeprawa w ciągu drogi krajowej nr 87 pozwoli uniknąć utrudnień i omijać niebezpieczne osuwiska między Piwniczną a Mniszkiem na Słowacji.

Już ponad 10 lat temu w Ostrawie została podpisana umowa pomiędzy Polską i Słowacją w sprawie budowy nowego połączenie drogowego i mostu granicznego nad Popradem. W marcu 2012 roku budowę rozpoczęli Słowacy, a my dokładnie rok później. Koszt robót po stronie polskiej wyniósł około 55 mln zł, a cały udział finansowy kraju w budowie mostu granicznego wyniósł około 2 mln euro.

W ramach inwestycji po stronie polskiej wykonano:
- odcinek drogi krajowej nr 87 od ronda stanowiącego dojazd do mostu granicznego na rzece Poprad;
- odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką nr 971 z rondem - drogi łączącej rondo z drogą powiatową;
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi krajowej nr 87 do nośności  115kN/oś;
- most nad rzeką Poprad wraz z dojazdami oraz rozbiórką istniejącego obiektu;
- most nad potokiem Łomniczanka, po rozbiórce starego;
- most w miejscu istniejącego obiektu na potoku wraz z regulacją koryta do wylotu do rzeki Poprad.

DSCN2177DSCN2186
Przebudowano także skrzyżowania z ul. Kościuszki, z drogą lokalną oraz z ul. Nadbrzeżną. Przebudowano lub wybudowano: mur oporowy, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe, ścieżkę rowerową, nowe przepusty. Przebudowano również wyloty cieków w obrębie muru oporowego. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu, wyremontowano schody terenowe oraz umocniono prawy brzeg rzeki Poprad.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.