bridge 1081902 960 720Aby zapewnić wszystkim obszarom Polski zrównoważony rozwój, potrzebna jest nowoczesna infrastruktura drogowa. To nie tylko autostrady, drogi ekspresowe i krajowe, lecz także przeprawy nad rzekami na drogach samorządowych. Ich powstawanie ma ułatwić program Mosty dla Regionów. Dzięki niemu nad Narwią w powiecie ostrołęckim zostanie wybudowany nowy most.

 

Budowa przepraw mostowych jest bardzo kosztowna i często pozostaje poza możliwościami finansowymi samorządów. Aby mosty mogły powstawać nie tylko przy głównych szlakach komunikacyjnych, lecz także w mniejszych miejscowościach, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stworzyło program Mosty dla Regionów, który zapewnia samorządom terytorialnym wsparcie w realizacji tych inwestycji.

Kolejną lokalizacją, która została wytypowana do realizacji w programie, jest przeprawa nad rzeką Narew w miejscowości Teodorowo niedaleko Ostrołęki. Powstanie tam most wraz z droga dojazdową łączącą drogę krajową nr 61 z droga powiatową 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski.

– Już Izaak Newton uważał, że „ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów”. Program Mosty dla Regionów opiera się na współpracy rządu z samorządami. Tak jest również w przypadku powiatu ostrołęckiego. Mam nadzieję, że przeprawa, która powstanie w Teodorowie, ułatwi komunikację mieszkańców okolicznych miejscowości z większymi ośrodkami i wpłynie pozytywnie na rozwój regionu – podkreślił podczas spotkania dotyczącego inwestycji Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju oraz pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nowy most, który zastąpi zlikwidowaną ze względów bezpieczeństwa przeprawę promową, przyczyni się do zwiększenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności regionu. Będzie miał długość ponad 221 m i szerokość ponad 12 m. Wokół przeprawy powstanie 3,7 km dróg dojazdowych.

Dzięki programowi Mosty dla Regionów powiat ostrołęcki otrzyma dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Koszt przygotowania dokumentacji to około 1,5 mln zł, z czego ponad 1,1 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Szacunkowy koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi ma wynieść około 61 mln zł.

Celem programu Mosty dla Regionów jest wypełnieni kilkudziesięcioletniej luki w tego typu inwestycjach. Budżet programu Mosty dla Regionów wynosi około 2,3 mld zł. W naborze o dofinansowanie etapu przygotowania dokumentacji na budowę przepraw samorządy złożyły 75 wniosków. O dofinansowanie dokumentacji projektowej ubiegają się jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli z 14 województw.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.