contentmap_plugin

lopataRuszają prace związane z budową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Czarna k. Łańcuta. Stary most był już wysłużony i miał ograniczoną nośność. Mieszkańcy od dawna czekali na nowy. Inwestycja ma kosztować blisko 25 milionów i jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane z RPO WP.

 

Prace obejmą m.in. budowę nowego mostu oraz dojazdów do niego. Nowa przeprawa będzie miała 50 ton nośności. Po starym, ciągle użytkowanym moście, mogą się poruszać pojazdy do zaledwie 15 ton.

W uroczystym wbiciu łopaty rozpoczynającym nową inwestycję wzięli m.in. udział: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, przewodniczący Sejmiku Jerzy Cypryś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, poseł Kazimierz Gołojuch, wojewoda Ewa Leniart, a także przedstawiciele lokalnego samorządu i wykonawcy.

- Ta inwestycja jest fragmentem większej całości działań, które chcemy zrealizować. To nie tylko ten most, ale również chcemy poprawić stan drogi wojewódzkiej 881. Trzeba również podkreślić, że nowy most będzie spełniał bardzo wysokie standardy, których oczekują mieszkańcy powiatu łańcuckiego – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Obecny na uroczystości wiceminister Adam Hamryszczak z MIiR podkreślał znaczenie tej inwestycji dla rozwoju regionu.
- Ta inwestycja sprawi, że poprawi się komunikacja nie tylko w obrębie tej miejscowości, ale mieszkańcy będą też lepiej skomunikowani z lotniskiem w Jasionce czy Specjalną Strefą Ekonomicznąej - mówił Adam Hamryszczak dodając, że rząd również prowadzi działania, które maja wspierać rozwój lokalnej infrastruktury. Zapewnił, że w ramach specjalnego programu na Podkarpacie trafi na drogi ponad 31 mln złotych.

Poseł Kazimierz Gołojuch zapewniał, że na tę inwestycję mieszkańcy Czarnej i okolicznych miejscowości czekali od lat. - O tej inwestycji mówiono od 20 lat. Dzisiaj mamy szczególny dzień, gdzie te marzenia, plany się spełniają – mówił poseł.

Wraz z mostem powstanie nowy fragment drogi wojewódzkiej nr 881 i dróg podporządkowanych na odcinku o łącznej długości około 740 m. Przebudowana i wybudowana zostanie nowa infrastruktura techniczna, odcinkowo zabezpieczone zostanie koryto rzeki Wisłok oraz rozebrany zostanie istniejący most, który podczas prac będzie pełnił funkcję objazdowego.

Nowy, kompleksowo wyposażony obiekt przeprowadzający drogę wojewódzką nr 881 przez rzekę Wisłok zostanie wyposażony w 7-metrową jezdnię i obustronne ścieżki rowerowe z możliwością ruchu pieszego, o szerokości 2,90 m. Bezpieczeństwo na moście zwiększą balustrady i bariery ochronne. Zamontowane zostanie również oświetlenie.

Budowa przeprawy na Wisłoku to jedno z zadań wchodzących w zakres większego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada br.

Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Banimex Sp. z o.o. i AZI-BUD Sp. z o.o.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.