DSC 4000W miejscowości Jeziorzany w powiecie krakowskim ma szansę powstać nowy most na Wiśle. Pozytywną opinię w sprawie przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej przekazali minister Jerzy Kwieciński i minister Andrzej Adamczyk.

 

Planowana inwestycja ma połączyć dwie gminy – Skawinę i Liszki. Szacowany koszt budowy mostu to 60 mln zł, natomiast całkowity koszt przygotowania dokumentacji wyniesie 700 tys. zł, z czego 560 tys. zł to dofinansowanie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pochodzące z programu Mosty dla Regionów.

- Jestem przekonany, że budowa mostu, przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców okolicznych gmin i przyspieszenia rozwoju gospodarczego w tej części naszego województwa. Znacząco usprawni on komunikację i przeprawę przez rzekę, dzięki czemu podróżni szybko i bezpiecznie dotrą do celu - mówił marszałek Witold Kozłowski.

Nowy most będzie miał długość około 400 m, a drogi dojazdowe do niego będą miały łącznie około 600 m. Obiekt powstanie w ciągu drogi powiatowej nr 2179K, co umożliwi połącznie terenów dwóch gmin.

- Z nowego mostu w Jeziorzanach skorzystają nie tylko lokalne firmy, lecz także mieszkańcy okolicznych gmin. Wygodna przeprawa przez Wisłę i połączenie drogowych szlaków komunikacyjnych sprawią, że będą oni mieli łatwy dostęp do instytucji publicznych, takich jak szkoły, przychodnie, szpitale czy ośrodki kultury, oraz do atrakcyjniejszych miejsc pracy – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.

– Łatwiejsza będzie również wymiana handlowa między poszczególnymi obszarami powiatu krakowskiego. Mam nadzieję, że nowe możliwości komunikacyjne spowodują wzrost jakości życia mieszkańców całego powiatu - dodał minister Jerzy Kwieciński.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.