edroga266Most na Sanie w Stalowej Woli powstanie dzięki środkom z programu "Mosty dla regionów". Inwestycja otrzyma 3,6 mln zł rządowego dofinansowania.

Dofinansowany projekt zakłada budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San. Przewidywana długość całkowita mostu to około 2 kilometry.

Szacowany koszt budowy to około 360 milionów złotych, a przygotowanie dokumentacji (z kosztami niekwalifikowalnymi) będzie wynosiło około. 4,7 mln zł.

Wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o budowę mostu na rzece San złożył Marszałek Województwa Podkarpackiego.

- Trzeci most w Stalowej Woli połączy miasto z ważnymi drogami krajowymi prowadzącymi w kierunku dużych węzłów komunikacyjnych. Lepsze będą też połączenie drogowe między województwem podkarpackiego a lubelskim i świętokrzyskim – dodał minister Kwieciński.

W Polsce istnieje około 35 tys. różnego rodzaju przepraw mostowych. Jednak w ostatnich dekadach powstawały one głównie w ciągach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Pomijane były potrzeby społeczności lokalnych i samorządów, które – ze względu na wysoki koszt budowy mostów – nie były w stanie samodzielnie finansować tego typu inwestycji.

Na realizację programu „Mosty dla Regionów” rząd przeznaczy 2,3 mld zł.
W programie samorządy mogły ubiegać się o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Dzięki otrzymaniu tego dofinansowania jednostki samorządu terytorialnego będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80% kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.