gddkiaPremier Beata Szydło odwołała ze stanowiska szefa GDDKiA Krzysztofa Kondraciuka. Pełniącym obowiązki generalnego dyrektora został Jacek Gryga, dotychczasowy zastępca, który odpowiadał m.in. za realizację inwestycji.

 

Krzysztof Kondraciuk pełnił swą funkcję niemal przez rok - od grudnia 2016 roku. Z drogownictwem jest związany od 35 lat. Wcześniej był m.in. dyrektorem oddziału GDDKiA w województwie mazowieckim, dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a także dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Pełniący obecnie obowiązki szefa GDDKiA Jacek Gryga w kwietniu tego roku został powołany na stanowisko zastępcy generalnego dyrektora. Gryga również jest drogowcem z wieloletnim doświadczeniem. Przez osiem lat (2008-2014) kierował oddziałem GDDKiA w Krakowie. Funkcje kierownicze sprawował również w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie ukończył Wydział Budownictwa Lądowego ze specjalnością drogi, ulice, lotniska.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.