igolomska krakowPo dwóch latach starań udało się rozpocząć prace na wiadukcie kolejowym nad ul. Igołomską w Krakowie. Poszerzenie światła przeprawy jest niezbędne do zbudowania pod nią dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Państwowy przewoźnik po skoordynowaniu realizowanych na terenie Krakowa własnych remontów oraz harmonogramów wykonawcy odpowiedzialnego za przebudowę ul. Igołomskiej, wydał zgodę na wejście z robotami na wiadukt.

 

Pozostające w gotowości ekipy drogowców rozpoczęły częściową rozbiórkę obiektu. Warunki są trudne, ponieważ prace na wiadukcie prowadzone są nie tylko przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pociągów dowożących zaopatrzenie do pobliskiego kombinatu hutniczego, ale i przy utrzymaniu ruchu kołowego pod wiaduktem. Od połowy października pod obiektem będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

Kolejne ważne informacje dla kierowców dotyczą ostatniego odcinka ul. Igołomskiej, nieopodal skrzyżowania z ul. Brzeską. To tam już za dwa tygodnie rozpocznie się szczelinowanie powstającego pod ziemią 400-metrowego tunelu z rondem. Wykonawca, aby realizować prace w ciągu ul. Igołomskiej, zbudował specjalną drogę serwisową, która już niebawem przejmie ruch samochodowy.

Po tym, jak w sierpniu zlikwidowane zostały poszerzenia jezdni na odcinku od Giedroycia do okolic Złomexu, teraz sukcesywnie zlikwidowany zostanie kolejny pas wyłożony betonowymi płytami. Będzie to fragment od ul. E. Szymańskiego do skrzyżowania z ul. N. Wiatra.

Drogowcy, przekładając cały ruch na jezdnię południową, rozpoczną kładzenie asfaltu na jezdni północnej. Dzięki powstałym do końca września nawierzchniom na m.in. jezdniach, chodnikach, nowych ścieżkach rowerowych czy przepustach możemy już mówić o 60 proc. zaawansowaniu prac.

Po przezwyciężeniu problemów związanych w kanałem burzowym i wzmocnieniem podbudowy oraz z wspomnianym opóźnieniem wynikającym z oczekiwania na możliwość rozpoczęcia robót na wiadukcie kolejowym, wykonawca przedstawił nowy harmonogram zakończenia prac. Zgodnie z nim pierwsze samochody pojadą nową drogą, po dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, pod koniec 2020 roku.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.