mapka w Niepolomice28 września podpisano umowę na budowę węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów i drogi wojewódzkiej DW 964, który znacząco ułatwi dojazd do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

 

- Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Niepołomicach jest kolejnym przykładem dobrej współpracy rządu Prawa i Sprawiedliwości z samorządami. Wsłuchujemy się w postulaty lokalnych społeczności i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, staramy się im pomagać w rozwoju ich regionów - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Nowy węzeł będzie zlokalizowany pomiędzy węzłami Kraków Wieliczka i Targowisko. Inwestycja pozwoli na bezpośrednie skomunikowanie z autostradą A4 Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, która obecnie zatrudnia ponad 4 tys. osób. Nowy dojazd zyskają także mieszkańcy położonych w pobliżu miejscowości takich jak Gdów, Biskupice, Dobczyce, Kłaj, czy też znana z zabytkowej kopalni soli Wieliczka.

Wykonawcą inwestycji jest polsko-litewskie konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. z Warszawy i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI” z Kowna. Wartość umowy na budowę węzła, który z wyłączeniem okresów zimowych ma być gotowy w ciągu 15 miesięcy, wynosi 41,84 mln zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dwupoziomowego węzła dla obsługi wszystkich relacji autostrady A4 oraz przebudowę dojazdowych odcinków drogi wojewódzkiej DW 964, w tym budowę dwóch rond. W obrębie węzła powstanie też nowe oświetlenie oraz ekrany akustyczne. Przełożone i uregulowane zostaną także koryta rzeki Podłężanki oraz potoku Zakrzowianka.

Inwestycja realizowana jest na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządami. Łączny koszt inwestycji wynosi 48 mln zł, z czego wsparcie rządowe to 27,5 mln zł. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Inwestorem zadania jest GDDKiA.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.