contentmap_plugin

budowa 08Ponad milion złotych z budżetu województwa zachodniopomorskiego pozwoli na sfinansowanie budowy wiaduktu drogowego w Starym Objezierzu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 na terenie gminy Moryń. 7 czerwca w Moryniu podpisana została umowa o realizacji inwestycji.

Umowa podpisana została pomiędzy dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i firmą APEX-ROBOZIEM w Stargardzie i dotyczy budowy wiaduktu drogowego w Starym Objezierzu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125. Wartość inwestycji to ponad milion zł. Całość będzie sfinansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Budowa wiaduktu na drodze wojewódzkiej 125 ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców trzech gmin: Morynia, Mieszkowic i Cedyni. Jest to droga tranzytowa dla transportu ciężarowego i osobowego, wykorzystywana przez mieszkańców do codziennych dojazdów do okolicznych miejscowości.

Realizacja inwestycji ułatwi wymijanie pojazdów na tym odcinku drogi i dzięki temu znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa. Wpłynie to także na bezpieczeństwo ruchu turystycznego ze względu na fakt, że DW nr 125 często wykorzystywana jest przez osoby podróżujące pomiędzy Polską i Niemcami.

Wiadukt będzie elementem infrastruktury drogowej w ramach projektowanej sieci dróg rowerowych Pomorza Zachodniego. Trasa rowerowa ma przebiegać przez gminę Moryń po byłej trasie kolejowej Gozdków - Siekierki i prowadzić będzie pod budowanym wiaduktem na DW 125.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.