contentmap_plugin

IMG 20170725 120348W lipcu zakończyła się budowa nowego wiaduktu nad Zakopianką w Myślenicach. Konstrukcja powstała w ciągu drogi lokalnej w kierunku m. Polanki, nad drogą krajową nr 7. Inwestycję, wartą blisko 6 mln zł, realizowała firma „Gotowski” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

IMG 20170725 120144Nowy wiadukt to obiekt sprężony typu rama kozłowa o konstrukcji płytowo - belkowej. Nie posiada on podpory pomiędzy jezdniami drogi krajowej nr 7, co podnosi bezpieczeństwo. Powstał on w miejscu starego rozebranego wiaduktu. W zakres inwestycji wchodziła także przebudowa dojazdów, kanalizacji deszczowej, przyległych sieci elektroenergetycznych oraz budowa chodnika i poboczy. W trakcie budowy nowego obiektu, nad Zakopianką funkcjonowała tymczasowa kładka. Nowy obiekt ma długość 96 metrów.

Zakopianka, czyli odcinek drogi krajowej nr 7 od Krakowa do Rabki oraz DK nr 47 od Rabki do Zakopanego. Jej długość wynosi 102 km. Od Krakowa do miejscowości Lubień trasa ma dwie jezdnie. Trasa jest sukcesywnie rozbudowywana. Druga jezdnia ma zostać dobudowana także na odcinku od Lubnia do Nowego Targu. Przekrój jednojezdniowy zostanie zachowany na fragmencie Nowy Targ - Zakopane. Największe natężenia ruchu na tej trasie notowane są w weekendy, w sezonie urlopowym. W Myślenicach średni ruch to ponad 33 tysiące pojazdów na dobę.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.