edroga648Na budowanym od podstaw nowym wschodnim wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej, toczą się intensywne prace. W ostatnich dniach ułożono izolację i nawierzchnię. Konstrukcja przeszła też próbne obciążenie. Testy wypadły pozytywnie.

 

Z początkiem grudnia na wiadukcie ułożono izolacje i nowe nawierzchnie. Masa z asfaltu lanego układana była po raz pierwszy w naszym mieście specjalnym rozściełaczem na całej szerokości jezdni jednocześnie, czyli bez „szwów”. W ten sposób do minimum ogranicza się ryzyko powstawania nieszczelności i uszkodzeń w trakcie użytkowania obiektu. Obiekt przeszedł próbne obciążenie. Testy wypadły pozytywnie. Drogowcy zakładają, że po kontroli nadzoru budowlanego obiekt jeszcze w tym roku będzie przejezdny.

Nowy obiekt nie tylko pozwoli na bezpieczny przejazd samochodom. Zarezerwowano na nim również miejsce na ciąg pieszo-rowerowy. Pozwoli to pieszym i rowerzystom bezpiecznie dotrzeć do Lasu Gdańskiego. Prace wykończeniowe, roboty przy ciągach pieszo-rowerowych oraz przy zagospodarowaniu przyległego terenu mogą być prowadzone w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.