1280x54014 września otwarty został wiadukt drogowy w Krzeszowicach nad modernizowaną linią kolejową Kraków - Katowice. Nowy obiekt zapewnia bezpieczny przejazd pociągów, sprawny ruch drogowy i dobre dojście do stacji. Inwestycja jest współfinansowana przez UE, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Od Krakowa do Katowic PKP Polskie Linie Kolejowe SA budują 10 nowych bezkolizyjnych skrzyżowań.

 

Nowy wiadukt w Krzeszowicach ma ponad 213 m długości, ponad 6 metrów wysokości i niemal 13 metrów szerokości. Konstrukcja powstała w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowo-drogowego. To jeden z efektów projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”. Dzięki niemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa na linii kolejowej. Usprawni się istotnie komunikacja samochodowa i piesza w mieście i regionie. Zastąpienie przejazdu w poziomie torów bezkolizyjnym skrzyżowaniem to wymierna korzyść w przejazdach i przejściach, dzięki eliminacji oczekiwania przed zamkniętymi ze względu na kursowanie pociągów rogatkami.
Wiadukt ma jezdnię o szerokości 7 m i dwa chodniki. Podróżnym przejście między położonym obok stacji obiektem a dworcem ułatwią schody, windy i chodniki. To dla mieszkańców nowe, bezpieczne i dogodne rozwiązanie komunikacji w mieście.

Korzystnie zmienia się sytuacja na linii kolejowej Kraków – Katowice. W Woli Filipowskiej powstaje następne bezkolizyjne skrzyżowanie - wiadukt drogowy. Zakończenie budowy planowane jest w październiku br.

Dotychczas PKP PLK oddała do eksploatacji wiadukty m.in. w Krakowie, Rząsce i Jaworznie. W sumie kolejarze na szlaku z Katowic do Krakowa modernizują 34 wiadukty kolejowe i drogowe. 10 z nich budowanych jest w nowych miejscach, pozostałe 24 to gruntownie przebudowane obiekty. Wszystkie zwiększą możliwości kolei i przyniosą pozytywne efekty dla bezpieczeństwa i płynności lokalnego ruchu drogowego.

Modernizacja linii Kraków - Katowice to poprawa standardu na stacjach i przystankach, zapewnienie dostępności do pociągów dla wszystkich podróżnych.

PKP PLK prowadzą modernizację na niemal całej długości trasy Kraków - Katowice. Wartość inwestycji to ok. 2 mld zł. Po zakończeniu prac i uzyskaniu odpowiednich certyfikatów pociągi pasażerskie przyspieszą do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.