WP 20180117 18 05 41 ProW dniach 17-19 stycznia w Augustowie odbywa się X Seminarium Techniczne „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku.

Jest to jubileuszowe seminarium organizowane przez SITK RP o/Białystok oraz pracowników Politechniki Białostockiej i adresowane do sektora budownictwa drogowego i kolejowego, jak również związanego z budową lotnisk. Co roku na seminarium przyjeżdża ponad 100 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe, a także zarządców dróg i kolei z województwa podlaskiego i całego kraju. Jest to okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz często zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Tym razem również, mimo niesprzyjającej pogody, frekwencja dopisała. Podczas otwarcia prof. Władysław Gardziejczyk, który prowadził pierwszą sesję, poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych kolegów.

- W ostatnich dniach odszedł od nas sekretarz zarządu oddziału SITK w Białymstoku Jan Borowski. Wczoraj dotarła kolejna smutna informacja: zmarł profesor Marek Łagoda, pracownik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Politechniki Lubelskiej, który jako prelegent uczestniczył w kilku naszych seminariach - powiedział prof. Władysław Gardziejczyk.

WP 20180117 16 16 38 ProWP 20180117 16 40 23 ProWP 20180117 16 59 42 Pro

 

 

 

 

 

 

Seminarium trwa 3 dni i podzielone jest na sześć sesji dotyczących:
- planowanego rozwoju sieci dróg krajowych, wojewódzkich i miejskich w województwie podlaskim,
- projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowym,
- zagadnień geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych,
- materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych,
- remontów, przebudowy i utrzymania dróg,
- zagadnień prawnych i ekonomicznych.

WP 20180117 17 39 29 ProWP 20180117 18 35 24 Pro

 

 

 

 

 

 

 

Podczas pierwszej sesji zarządcy dróg pochwalili się swoimi dokonaniami, wskazano także kierunki dla promowania komunikacji zbiorowej w Białymstoku. Głos zabrał także burmistrz Augustowa.

- Augustów przeżywa pewien boom budowlany jeśli chodzi o drogi - powiedział burmistrz Wojciech Walulik. - Budujemy tutaj, korzystając z różnych technologii i pomysłów, również eksperymentalnie.

Dr inż. Janusz Bohatkiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił zmiany w zakresie przepisów jakie nas czekają oraz zaprezentował wyniki jego ostatniej publikacji, w której przedstawił sposoby analiz pomocnych przy wyborze wariantów w zakresie ochrony przed hałasem

Program

Portal edroga.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

SB, IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.