edroga044W posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury w Katowicach uczestniczył minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który podkreślał, iż poprzez budowę i ulepszanie infrastruktury drogowej czy kolejowej można nawiązywać coraz to nowe relacje polsko – słowackie. Sporo uwagi poświęcono drodze ekspresowej S1.

 

- Budowa S1 łączącej ze słowacką autostradą D3 to „droga życia” dla wielu państw opartych o wschodnią granicę Europy. Polski rząd zabezpieczył środki na realizację 700-kilometrowego odcinka, który już jest bądź będzie realizowany – mówił minister.

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zrelacjonował, na jakim etapie są główne zadania takie jak: autostrada A1, droga ekspresowa S1 na odcinkach Bielsk-Biała – Kosztowy oraz Pyrzowice – Podwarpie.

- W lutym 2019 roku katowicki oddział GDDKiA chce ogłosić przetarg na projekt i budowę ok. 40-kilometrowej ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą. W październiku br. Dyrekcja ma dysponować tzw. koncepcją programową, która określi wymagania przetargu – poinformował dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA Michał Mendrok.

O infrastrukturze budowanej po słowackiej stronie opowiedziała Jana Kiššová, przewodnicząca Komisji Gospodarki Rady Narodowej Republiki Słowacji. – Cieszę się, że to spotkanie odbywa się w Katowicach, bowiem jest to region, któremu infrastruktura łącząca nasze kraje może przynieść korzyści - mówiła przewodnicząca. - Widzimy potrzebę intensyfikacji wszystkich działań w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej oraz lotniskowej, bowiem wszystko to, co dzieje się w tej chwili, ma swój aspekt gospodarczy. Stąd też dokonanie takiego przeglądu stanowisk, problemów i szans, które są przed nami, przed Polską i Słowacją – wyjaśniał Bogdan Rzońca, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP.

O tym, że gros inwestycji dotyczących województwa śląskiego, które poruszano podczas sejmowej komisji, znajduje się w „Programie dla Śląska”, przypomniał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – Część środków zapisanych w tym dokumencie przeznaczona jest na transport, również ten, który będzie łączył dwa narody. Liczę, że wszystkie wymienione dziś zadania będą w jak najszybszym czasie zrealizowane po naszej, jak i słowackiej stronie – tłumaczył wojewoda. W

zmocnienie konkurencyjności gospodarek dwóch państw i współpraca transgraniczna – na takie aspekty wynikające z budowy odpowiedniej infrastruktury drogowej wskazywał z kolei poseł Jerzy Polaczek, przewodniczący Polsko - Słowackiej Grupy Parlamentarnej.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.