edroga001Za niespełna dwa lata, pod koniec września 2020 roku, zakończy się remont drogi wojewódzkiej 973 łączącej Tarnów z granicą województwa małopolskiego w Borusowej. Roboty budowlane przy 11,5-kilometrowym fragmencie trasy pomiędzy Żabnem i Żelichowem ruszą już za kilka miesięcy. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A., który na plac budowy wejdzie wspólnie z firmą POLDIM Sp. z o.o.

 

Wartość inwestycji, która obejmuje zaprojektowanie i przeprowadzenie rozbudowy DW 973 Żabno-Żelichów, to ponad 39,6 mln zł.

- Droga wojewódzka 973 pomiędzy Tarnowem a granicą województwa jest modernizowana etapami od dwóch lat. Za kolejne dwa gotowy będzie ostatni odcinek tej drogi, między Żabnem a Żelichowem, w tym samym czasie powinny skończyć się też prace przy nowym moście na Wiśle w Borusowej. Dzięki temu zyskamy znakomite, alternatywne połączenie Tarnowa z Kielcami i Warszawą – przypomina wicemarszałek Stanisław Sorys. Dodaje też, że z pierwszego zmodernizowanego odcinka, pomiędzy Tarnowem a Żabnem, kierowcy będą mogli korzystać już od grudnia tego roku.

Z kolei fragment DW 973 między Żabnem i Żelichowem, którego modernizacja niebawem się rozpocznie, liczy ponad 11,5 km i będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że zanim wykonawca przystąpi do robót budowlanych musi opracować projekt nowej drogi i uzyskać niezbędne pozwolenia. Po remoncie kierowcy odczują ogromną różnicę. Wymieniona zostanie bowiem nawierzchnia, a skrzyżowania z drogami podporządkowanymi przebudowane tak, aby zapewnić nie tylko większe bezpieczeństwo, ale i płynność jazdy. Zadbano też o pieszych, rowerzystów oraz pasażerów komunikacji zbiorowej, którzy zyskają nowe chodniki oraz przystanki i zatoki autobusowe.

To jednak nie koniec zadań, jakie czekają wykonawcę. Projekt obejmuje bowiem także przebudowę przepustów drogowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, wykonanie zjazdów do posesji, a także przebudowę sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.