Obejscie DSC0434523 listopada, prawie na rok przed terminem przewidzianym umową, otwarta została obwodnica Bolesławca. Inwestycja została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Realizacja inwestycji polegała na budowie obejścia Bolesławca - od drogi krajowej nr 94 w Kruszynie do drogi wojewódzkiej nr 297 (ul. Jeleniogórska) - o długości 4 km. Obejście połączono z przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 297 Bolesławiec - Lwówek Śląski, stanowiąc łącznie 20 km drogi. Realizacja tego zadania ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Bolesławca, odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie pojazdów ciężarowych i przeniesie bezpośrednio go na drogę krajową nr 94. Dodatkowo mieszkańcy otrzymują nową drogę rowerową, którą bezpiecznie dojadą do ośrodka MOSiR Leśny Potok, miejsca wypoczynku letniego. Dla kierowców jadących tranzytem (dzięki ominięciu kilku skrzyżowań z sygnalizacją w centrum miasta) skróci się znacznie czas przejazdu.

Inwestycję zrealizowała firma Skanska S.A. w formule „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę ponad 30 milionów zł. Umowa przewidywała wykonanie zadania w terminie do lipca 2019 r. Zakończenie realizacji robót i zgłoszenie ich do właściwego organu (DWINB) nastąpiło już 13 listopada 2018 r.

W ramach zadania:
- wykonano 4 km obejścia m. Bolesławiec,
- na trasie zrealizowano 4 obiekty inżynierskie (1 wiadukt nad obwodnicą, 3 przepusty ),
- wybudowano 3 skrzyżowania typu rondo (z drogą krajową nr 94 i z drogami wojewódzkimi nr, nr 363 i 297),
- wybudowano jedno skrzyżowanie skanalizowane z drogą powiatową,
- wzdłuż obwodnicy wybudowano ciąg drogi rowerowej o szerokości nawierzchni 2,50 m,
- wykonano ekrany ochronne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie rond,
- zrealizowano kompensacje przyrodnicze (nasadzenia drzew).

Źródło: DSDiK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.