20181126114714Trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy Bolkowa, a wykonawca realizuje prace zgodnie z założonym harmonogramem.

W ramach zadania powstaje obwodnica miasta w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5 o długości około 7,8 km, w tym budowa po nowym śladzie o długości ok. 5,7 km. Przebudowywany i rozbudowywany jest także odcinek drogi krajowej nr 5 o długości ok. 2,1 km, który umożliwi połączenie drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 3 na odcinku od węzła Bolków.

W ramach umowy wykonawca realizuje: 1 węzeł drogowy, 3 skrzyżowania jednopoziomowe, 6 obiektów inżynierski w ciągu drogi, tj. 3 estakady o łącznej długości ok. 800 metrów, 1 wiadukt drogowy i 2 wiadukty drogowe nad drogą.

Obecnie zaawansowanie rzeczowe inwestycji sięga prawie 50%. Wykonawca kontynuuje prace ziemne oraz warstwy konstrukcyjne w trasie głównej oraz na drogach obsługujących. Trwają intensywne prace na obiektach inżynierskich związane z wykonywaniem ustrojów nośnych estakad zlokalizowanych w ciągu budowanej obwodnicy. Prowadzone są roboty polegające na budowie murów oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami oraz kanalizacji deszczowej.

201811261150272018112912203420181129124713

 

 

 

 

 

Głównym celem inwestycji jest poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, co przyczyni się do wyeliminowania ruchu tranzytowego na terenie Bolkowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

Źródło: GDDKiA O/Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.