OB3Trwają zaawansowane prace przy budowie obwodnicy Bolkowa na Dolnym Śląska. Powstają nowe estakady i wiadukty. Kierowcy podróżujący w kierunku Jeleniej Góry oraz przejść granicznych w Lubawce i Jakuszycach ominą dzięki tej inwestycji ulice historycznego miasta.

 

Inwestycja jest jednym z kluczowych zadań na Dolnym Śląsku. Nowa obwodnica stanie się fragmentem drogi krajowej nr 5 łączących m.in. Bydgoszcz, Poznań i Wrocław oraz drogi krajowej nr 3 komunikującej m.in Szczecin, Legnicę i Pragę. Obie drogi stanowią też międzynarodowe korytarze transportowe (TEN-T).

- Inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – wyjaśnia prezes zarządu Kobylarnia S.A. Andrzej Ładyński. – Umowę z GDDKiA podpisaliśmy w grudniu 2016 roku. Z początkiem tego roku rozpoczęliśmy podstawowe prace budowlane. Obecnie kontynuujemy roboty ziemne, budujemy nasypy na nowym przebiegu drogi oraz wznosimy konstrukcję estakad, wiaduktów i murów oporowych. Inwestycja wiąże się również z przebudową sieci teletechnicznych, energetycznych i wodociągowych. Zaawansowanie prac przekracza już 40 procent.

OB4W ramach umowy firma Kobylarnia S.A. buduje obwodnicę o długości około 7,8 km, w tym budowa trasy po nowym śladzie o długości ok. 5,7 km. Największym wyzwaniem jest wzniesienie trzech estakad w trudnym terenie. W zakres inwestycji wchodzi też budowa dwóch wiaduktów nad drogami lokalnymi oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 5 w kierunku Kamiennej Góry wraz z rondem. Zadanie obejmuje poza tym budowę 1 węzła drogowego i trzech skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych. By ograniczyć oddziaływanie inwestycji na środowisko stosowane będą m.in. ekrany akustyczne, przepusty dla zwierząt oraz szereg nasadzeń kompensacyjnych. Pierwsi kierowcy skorzystają z nowej trasy w połowie 2020 roku. W ramach przedsięwzięcia modernizowany jest też 2-kilometrowy odcinek drogi krajowej od Bolkowa do miejscowości Sady Dolne, gdzie powstał węzeł łączący drogę krajową z trasą ekspresową S3 (w kierunku Legnicy). Natężenia ruchu na trasie komunikującej Wrocław z Jelenią Górą przekraczają na najważniejszych odcinkach 12 tysięcy pojazdów na dobę.

Źródło: Kobylarnia

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.