Obwodnica Brzeg Dolny 26.04 11 01Obwodnica Brzegu Dolnego to kolejny odcinek tzw. aglomeracyjnej obwodnicy Wrocławia, trasy która w przyszłości ma przebiegać na zachód od stolicy regionu łącząc drogę ekspresową S5 na północy z autostradą A4 na południu. Inwestycja warta jest około 30 milionów złotych, a jej główne zadanie to wyprowadzenie ruchu z centrum Brzegu Dolnego.

 

W połowie września ubiegłego roku podlegająca marszałkowi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei oddała do użytku 4-kilometrowy fragment tej trasy, wraz z przepustem pod linią kolejową, stanowiący obwodnicę Miękini. Dzięki temu połączono nową jezdnią most Wolności na Odrze w Brzegu Dolnym z drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie i drogą wojewódzką nr 340. Otwarta 26 kwietnia br. obwodnica Brzegu Dolnego to ponad pięciokilometrowy odcinek drogi, który połączy się ze wspomnianą wyżej trasą.

- To bardzo ważny odcinek, dzięki niemu wyprowadzimy ruch ciężkiego transportu jadących m.in. do zakładu Rokita poza centrum – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Na otwarcie drogi trzeba było czekać, ponieważ z decyzją o dopuszczeniu jej do ruchu zwlekały służby nadzoru budowlanego. Dziś, dzięki pozytywnej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, trasa mogła zostać otwarta dla kierowców. Zgodnie z zaleceniami GINB na dwóch fragmentach drogi pojawiły się dodatkowe znaki informujące o ograniczeniach prędkości.

Źródło: UMWD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.