budowa 0311 kwietnia wydane zostały pierwsze zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie trasy ekspresowej S5. To kolejny ważny etap inwestycji rozpoczętej przed dwoma laty, która realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Teraz mogą ruszyć prace budowlane.

- Rozpoczyna się najbardziej oczekiwany etap inwestycji, czyli prace budowlane – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Oznacza to, że zmierzamy do finału tego zadania, które wpłynie na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój miasta, gmin tworzących metropolię oraz zachodniej części regionu. Na pewno umocnimy pozycję ważnego węzła komunikacyjnego i centrum logistycznego. Częścią trasy będzie północno-zachodnia obwodnica Bydgoszczy, która pozwoli wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy. Jednocześnie będziemy realizować rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej, która stanie się główną arterią łączącą Bydgoszcz z trasą szybkiego ruchu – dodaje prezydent.

Bezkolizyjna trasa pozwoli też wielu mieszkańcom bydgoskiego obszaru metropolitalnego na komfortowy dojazd do  Bydgoszczy, połączy nas z siecią autostrad A1 (Śląsk-Trójmiasto) i A2 (Warszawa-Berlin).

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostały wydane w pierwszej kolejności na 2 odcinki trasy znajdujące się pomiędzy Szubinem i granicą województwa. Na pozostałe odcinki (od Szubina do Nowych Marz) zezwolenia będą wydawane w najbliższym czasie.

Trasa ekspresowa S5 powstaje zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-23. Przetarg na wybór wykonawców ogłoszono w 2014 roku, a umowy na realizację zadania zawarto jesienią 2015 roku. Ostatnie dwa lata wykonawcy przeznaczyli na opracowanie projektu trasy oraz zdobycie zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych. Z początkiem 2017 roku ruszyły prace  przygotowawcze (m.in. wycinki, badania archeologiczne). Wydane zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) umożliwiają rozpoczęcie podstawowych robót budowlanych. Jest to pozwolenie na budowę, które jednocześnie zatwierdza podziały geodezyjne nieruchomości pod inwestycje oraz pozwala je  przejąć inwestorowi. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku. Koszt inwestycji to 2,5 mld złotych.

Co powstanie w ramach trasy S5?
- 130 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej
- 21 węzłów drogowych,
- przebudowa istniejących węzłów,
- budowa obiektów inżynierskich
- przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowa chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,
- budowa wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,
- budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt)
- budowa i przebudowa oświetlenia drogowego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,
- budowa Miejsc Obsługi Podróżnych,
- budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
- budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

Na północno-zachodniej obwodnicy Bydgoszczy powstaną dwupoziomowe węzły w następujących lokalizacjach:
- Lisi Ogon (na przedłużeniu ul. Nakielskiej)
- Pawłówek (na połączeniu z ul. Grunwaldzką)
- Tryszczyn (na przedłużeniu ul. Koronowskiej)
- Maksymilianowo (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 244)
- Aleksandrowo (na przedłużeniu ul. Gdańskiej)

Źródło: UM Bydgoszcz

Załączniki:
Pobierz (Mapy dotyczące odcinków 6 i 7.pdf)Mapy dotyczące odcinków 6 i 7.pdf[ ]253 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.