DSC 2666Wkrótce ruszy montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych na odcinku autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę.

 

W ramach tej umowy wykonawca będzie miał równie wykonanie obsługi geodezyjnej, montaż drzwi technicznych oraz wykonanie robót poprawkowych zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty, ale najtańsza została odrzucona, ponieważ wykonawca nie złożył wyjaśnień co do wysokości ceny.

Za najkorzystniejszą wybrano zatem ofertę firmy Flora Bis Sp. z o.o. z Krzepic, oferującą wykonanie zadania za ponad 3 miliony złotych, jednocześnie deklarując przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. Kosztorys GDDKiA był o ponad 2 mln zł wyższy.

Aby udostępnić do ruchu ten prawie 20-km odcinek autostrady A1, GDDKiA zawarła już umowy:
- 25 lipca 2019 r. na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających,
- 31 października 2019 r. na wykonanie ogrodzenia,
- 8 listopada 2019 r. na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- 14 listopada 2019 r. na montaż barier ochronnych,
- początek grudnia 2019 r. (przy braku odwołań) na montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych.

Wykonawcom realizującym wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montażu ogrodzenia udostępniliśmy teren budowy w zakresie wykonywanych robót odpowiednio 19 i 13 listopada.

21 listopada plac budowy został udostępniony wykonawcy odpowiedzialnemu za montaż barier ochronnych.

Mobilizacja wykonawcy robót zabezpieczających oraz deklaracje wykonawców, z którymi ostatnio podpisaliśmy umowy na wykonanie ogrodzenia, oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych, wskazują, że przed końcem roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.