Gąbin 1Rozpoczęły się prace budowlane na obwodnicy Gąbina. Inwestycja o wartości ponad 37 mln złotych pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. Droga wojewódzka nr 577, w ciągu której powstaje obejście to jedno z najkrótszych połączeń Warszawy z Płockiem.

 

Obwodnica liczyć będzie długość 4,58 km. Pobiegnie zupełnie nowym śladem po południowej stronie miasta. W ramach inwestycji przebudowana ma być część dróg lokalnych. Powstaną również nowe drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz skrzyżowania. Na połączeniu z ulicą Wspólną (drogą wojewódzką nr 574), Traktem Kamińskim oraz Warszawską (początek obwodnicy od strony wschodniej) zbudowane zostaną ronda. Połączenie z ulicą Rogatki Gostynińskie (początek obwodnicy od strony wschodniej) będzie miało formę skrzyżowania skanalizowanego.

Gąbin 2- Zarządcy dróg oczekują coraz dłuższych okresów gwarancyjnych – mówi prezes Kobylarni S.A, Andrzej Ładyński. - Zakładamy, że drogi, które budujemy od podstaw będą służyć kierowcom co najmniej przez dekadę. Wyzwaniem przy tej inwestycji jest stosunkowo krótki czas realizacji. Zgodnie z umową powinniśmy zakończyć prace jesienią przyszłego roku. Dlatego od razu po przekazaniu placu budowy co nastąpiło w sierpniu sierpnia rozpoczęliśmy prace związane z pomiarami geodezyjnymi, wycinkami i pierwsze prace ziemne.

Inwestycja realizowana jest na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Inwestor wcześniej uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z przyjętym przez Miasto i Gminę Gąbin Planem Zagospodarowania Przestrzennego, planowana jest też w przyszłości budowa drugiego, wschodniego odcinka, łączącego drogę wojewódzką 577 z drogą wojewódzką 574.

Droga wojewódzka nr 577 prowadzi z Łącka pod Płockiem do miejscowości Ruszki w okolicach Sochaczewa. Ma prawie 46 km długości. Stanowi alternatywną trasę z Płocka do stolicy.

Źródło: Kobylarnia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.