contentmap_plugin

edroga027Jeszcze w tym roku, do końca października, ma się zakończyć budowa północnej obwodnicy Gorlic. Inwestycja, która poprawi m.in. dojazd do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, uzyskała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja ułatwi życie nie tylko mieszkańcom Gorlic, ale też stworzy lepsze połączenie z terenami przemysłowymi oraz z drogą wojewódzką nr 977 i drogą krajową nr 28. Trasa zostanie teraz poprowadzona zmodernizowanymi ulicami: Sikorskiego, W. Pola, Korczaka i Wyszyńskiego. Łączna długość odcinków dróg objętych projektem wynosi 3,4 km. W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane 3 skrzyżowania (w ich miejsce powstaną ronda), a nowa nawierzchnia drogi rozszerzy się do 7 metrów. Pojawią się też pobocza, chodniki, zatoki autobusowe, balustrady i bariery ochronne. Obwodnica będzie też w pełni oświetlona.

Całkowita wartość projektu to ponad 39 mln zł, dofinansowanie z MRPO wyniesie prawie 19,6 mln zł. Wkład własny sfinansują po połowie miasto i powiat.

Wyłoniony został już wykonawca inwestycji: firma Strabag sp. z o.o.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.