edroga001Mieszkańcy Góry Kalwarii mogą już odetchnąć od uciążliwego ruchu tranzytowego, a kierowcy podróżujący drogami krajowymi nr 79 i 50 zaoszczędzą czas omijając bezkolizyjnie to miasto. 20 grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do użytku obwodnicę o długości ok. 9 km.

 

W ramach inwestycji wybudowano 9 km dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ciągu DK50 powstał odcinek o długości ok. 3,9 km, natomiast w ramach nowego przebiegu DK79 powstała droga o długości 5,1 km. Trasa biegnąca nowym śladem omijaja Górę Kalwarię od południa i zachodu. Obwodnica została zrealizowana jako droga klasy GP (ruch główny przyspieszony) z dopuszczalną prędkością 100 km/h. Powstały trzy węzły drogowe: Kąty, Marianki i Stadion. Wybudowano ponadto obiekty inżynierskie, ciągi pieszo-rowerowe, odwodnienie trasy, drogi obsługujące tereny przyległe, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do ruchu został udostępniony główny ciąg trasy, a także większość obiektów inżynierskich. Do dokończenia pozostały jeszcze prace związane z budową łącznic na węzłach Stadion i Marianki, nasadzenia zieleni, prace porządkowe oraz remont dróg w ramach dotychczasowego przebiegu DK79 i DK50. Do czasu zakończenia tych robót nie będzie możliwości zjazdu z obwodnicy łącznicami na węzłach Stadion i Marianki. Kierowcy podążający od strony Mińska Mazowieckiego, chcąc dojechać do miasta, tuż za mostem na Wiśle, powinni jechać dotychczasowym przebiegiem DK50, a następnie skręcić w prawo w DK79.

Realizacja inwestycji była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą ok. 254,2 mln zł.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.