contentmap_plugin

kartuzyKierowcy podróżujący w okolice Kartuz mogą już od 28 października jechać oddaną do użytku nową obwodnicą. Wykonawca inwestycji, firma Strabag, otrzymała pozwolenie na użytkowanie drogi 4 miesiące przed planowanym terminem. Dzięki temu podróżowanie po Kaszubach w czasie Wszystkich Świętych i Świąt Bożego Narodzenia będzie szybsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Całość inwestycji objęła budowę i przebudowę 2,1 km dróg.  

Wykonawca maksymalnie wykorzystał dobre warunki pogodowe oraz tak zoptymalizował prace budowlane, by jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego zakończyć inwestycję. Zmniejszy ona zatory na drogach dojazdowych do Kartuz od strony Przodkowa (Wejherowa) i Gdańska. Po oddaniu drogi do użytku do wykonania zostaną tylko drobne prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu przy przepompowni wód deszczowych oraz uruchomienie instalacji oświetleniowej.

W ramach kontraktu Strabag przebudował 1,3 km drogę wojewódzką 224 od Grzybna do skrzyżowania z ulicą 3 Maja i wybudował nowy odcinek jezdni o długości 1,1 km od skrzyżowania ulic Węglowej i 3 Maja, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 (ul. Gdańska). Ponadto przebudowie uległ odcinek ul. Węglowej o długości 682 m, która docelowo została drogą obsługującą ruch lokalny. W ramach projektu powstały dwa ronda: jedno przy ulicy Gdańskiej (DW 211) z trzema zjazdami i drugie przy ulicy 3 Maja z czterema zjazdami. Połączone zostały nowym odcinkiem drogi o szerokości 8 metrów, która na początkowym fragmencie przebiega równolegle do ulicy Węglowej. W ramach budowy powstały również chodniki,ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz trzy przepusty pod DW 224 z przejściami dla małych zwierząt.

Z uwagi na charakter terenu, na którym przebiega obwodnica Kartuz, na dużym fragmencie konieczne było wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii wymiany gruntu, a także wykonanie szczelnego systemu odprowadzenia wód opadowych, zespołów podczyszczających wody opadowe z jezdni, zbiorników retencyjnych i przepompowni.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.