contentmap_plugin

excavators 800996 960 720Kolejny fragment trasy Via Baltica, tym razem obwodnica Łomży, jest już w realizacji. To odciek przyszłej drogi ekspresowej S61 między węzłami „Łomża Południe” (łącznie z węzłem) a „Łomża Zachód”.

 

Inwestycja jest częścią obwodnicy Łomży wyprowadzającej drogę ekspresową S61 w kierunku południowym, w stronę węzła na S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej (w. Podborze). Natomiast na północy połączy się z kolejnym odcinkiem obwodnicy Łomży (węzeł „Łomża Zachód” – węzeł „Kolno”) na który przetarg został rozstrzygnięty 12 grudnia br., w kierunku na Szczuczyn – Ełk.

- Umowa na budowę 7-kilometrowego fragmentu obwodnicy Łomży, to nie tylko gwarancja powstania całej, 20-kilometrowej obwodnicy tego miasta, ale też kolejny etap faktycznej realizacji drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej aż po granicę z Litwą – powiedział minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Odcinek zrealizuje firma Mota Engil Central Europe SA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę (ponad 218,1 mln zł), w przetargu rozstrzygniętym 16 października br. Wykonawca ma wybudować ponad 7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 oraz węzeł Łomża Południe i wychodzący z niego 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 63 w kierunku Zambrowa.

Realizacja przewidziana jest w systemie „Projektuj i buduj”. W sumie zaplanowano na całość zadania 31 miesięcy przy wyłączeniu okresów zimowych w tracie budowy. To oznacza, że wykonawca powinien zaprojektować trasę i uzyskać decyzję ZRID w ciągu pierwszych 15 miesięcy, a w kolejnych 16 miesiącach zrealizować prace budowlane oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W trakcie samej budowy nie wlicza się w czas realizacji okresów zimowych (15 grudnia – 15 marca).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.