IMG 0499Poprawa układu komunikacyjnego województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, większa dostępność transportowa regionu i wyprowadzenie części ruchu z centrum Lubaczowa – takie najważniejsze cele realizuje oddana kierowcom w ubiegłym roku obwodnica. Inwestycja była dofinansowana z Podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Miesiąc temu kierowcy pojechali do przejścia granicznego Budomierz-Hruszew omijając miasto. Oficjalne otwarcie drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa odbywa się w styczniu, ale inwestor – samorząd województwa, chciał by droga została otwarta przed świętami. Udało się - wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie pod koniec grudnia. Dla mieszkańców Lubaczowa oznacza to zmniejszenie uciążliwości spowodowanych dotychczasowym ruchem przez miasto oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

- Dobra dostępność transportowa jest ważnym czynnikiem ożywiającym rozwój gospodarczy. Poprawa dostępności komunikacyjnej Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego spowoduje, że nowi inwestorzy będą bardziej skłonni do lokowania tutaj firm – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W ramach inwestycji powstał czteroprzęsłowy most nad rzeką Lubaczówka z funkcją przejścia dla zwierząt oraz cztery skrzyżowania typu małe rondo oraz jedno skrzyżowanie zwykłe a także przepusty, chodniki, zjazdy oraz przebudowano zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe na początku i na końcu inwestycji.

IMG 0561IMG 0875

Jest to kolejna inwestycja drogowa zrealizowana w ramach RPO w ostatnim czasie w powiecie lubaczowskim. W grudniu 2018 r. oddano do użytku obwodnice Cieszanowa i Oleszyc razem z odcinkiem drogi wojewódzkiej DW 867 od Oleszyc do Lubaczowa, których budowa także była współfinansowana ze środków europejskich.

 

Źródło: MFiPR

fot. D. Kozik, UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.