Obwodnica Jeleniej Gory Maciejowej 26.04 8 01Obwodnica Maciejowej to nie tylko obejście tej niewielkiej dolnośląskiej miejscowości, ale również fragment obwodnicy pobliskiej Jeleniej Góry.

 

Obwodnica Maciejowej to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w ostatnich latach w okolicach Jeleniej Góry. Projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego całkowita wartość to ponad 56 milionów złotych, z czego unijne dofinansowanie przekracza 42 miliony złotych. Obwodnica przebiega od ul. Wrocławskiej przy węźle Grabarów, terenami w kierunku południowym równolegle do ul. Wrocławskiej z wylotem do ul. Wrocławskiej na granicy miasta z Gminą Janowice Wielkie.

Nowa droga o długości ponad 5 kilometrów pozwoli na jazdę z maksymalną prędkością 70 kilometrów na godzinę. Szerokość jezdni wyniesie łącznie 7 metrów (2 razy po 3,5 metra), z dodatkowym pasem ruchu o szerokości 3,5 metra. W ramach budowy wykonane zostaną dwa ronda, dwa skrzyżowania i kilka dróg technologicznych.

Dzięki nowej drodze znacząco poprawią się warunki komunikacyjne i bezpieczeństwo w tej części regionu. Dodatkowo, dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z centrum, zmniejszy się emisja toksycznych spalin, a także emisja hałasu w okolicy.

Źródło: UMWD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.