contentmap_plugin

edroga131Do 30 września 2018 roku ma się zakończyć budowa obwodnicy Miechowa. Jak wynika z analiz wykonawcy, obecnie ukończono ponad 1/3 zaplanowany prac.

 

Udało się już wykonać większość „przekładek” istniejącego uzbrojenia, rozpoczęły się też prace związane z umocnieniem istniejącego podłoża. Kończy się budowa mostu nad rzece Cicha, a przy wiadukcie nad linią kolejową PKP trwa obecnie palowanie pod przyczółki obiektu. W trakcie jest również budowa 5 przejazdów gospodarczych.

Docelowo obwodnica Miechowa będzie miała 8,36 km długości i powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 łączącej dwa województwa – małopolskie i świętokrzyskie. W ramach inwestycji powstaną 4 ronda (na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z DK7 oraz na skrzyżowaniu z drogą powiatową z Miechowa w stronę Sędziszowa nr 1182K), a także most nad rzeką Cichą i wiadukt nad torami kolejowymi. Wzdłuż obwodnicy powstaną drogi, które zapewnią dojazd do działek, a jednocześnie będą spełniały funkcję ścieżek rowerowych - część z nich będzie pokryta asfaltem.

Budowa obwodnicy Miechowa rozpoczęła się w listopadzie 2015 roku i jest realizowana przez firmę Skanska S.A. w trybie zaprojektuj i wybuduj. Koszt całej inwestycji wynosi ponad 66 mln zł, z czego wartość samych robót to ponad 52 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.