DSC 0863Oświęcimska obwodnica rośnie w oczach. W połowie ubiegłego roku na placu budowy symbolicznie wbito pierwszą łopatę, a teren, na którym powstaje, zmienił się nie do poznania. To właśnie tu drogowcy finalizują budowę nowoczesnego mostu nad Wisłą, wiaduktu oraz sporego odcinka drogi. Pierwsi kierowcy nową trasą pojadą pod koniec tego roku.  

- To już ostatnia prosta przed oddaniem do użytku tej kluczowej z punktu widzenia kierowców i mieszkańców inwestycji w Małopolsce Zachodniej. Takich placów budowy mamy w regionie zdecydowanie więcej. Właściwie w każdej części województwa prowadzimy ogromne inwestycje drogowe. Transport drogowy i kolejowy jest priorytetem dla rozwoju naszego województwa - mówi marszałek Jacek Krupa.

Nowa obwodnica Oświęcimia, która m.in. wyprowadzi znaczną część ruchu tranzytowego z miasta to prawie 5 km trasy łączącej drogę krajową nr 44 z drogą wojewódzką 933. Południową granicę inwestycji wyznaczy rondo przy ul. Fabrycznej (DK 44), Chemików i Olszewskiego w Oświęcimiu, a północną ul. Krakowska w Chełmku (DW 933). Dzięki tej inwestycji zmniejszą się korki w centrum miasta, a połączenie Oświęcimia z Krakowem i aglomeracją śląską będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Całkowity koszt budowy to 95,5 mln zł. 85 proc. kosztów pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obwodnica ma być gotowa do końca 2017 r.

***

Małopolska realizuje największy w historii program budowy nowych dróg w całym regionie. Do wybudowanych w ostatnich latach 15 obwodnic dołączają kolejne inwestycje transportowe, na realizację których w Małopolskim Planie Inwestycyjnym przeznaczono ponad 2,4 mld zł. Do 2023 roku w całym województwie zostanie wybudowanych 14 nowych obwodnic. Ponadto zaplanowano rozbudowę aż 274 km dróg wojewódzkich i modernizację 84 km już istniejących.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.