contentmap_plugin

edroga001W piątek, 18 listopada około godziny 15.00, otwarta zostanie obwodnica Pawłowic. To pierwsza inwestycja drogowa w województwie śląskim współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej w obecnej perspektywie budżetowej (lata 2014-2020).

Obwodnica łączy drogę wojewódzką nr 933 z krajową nr 81, od nowego skrzyżowania z istniejącą DW 933 między Jastrzębiem-Zdrojem a Pawłowicami, biegnąc wzdłuż istniejącej linii kolejowej na południe od Pawłowic, a kończąc się bezkolizyjnym węzłem z DK 81.

Nowa droga liczy prawie 3 km długości. Ma jedną jezdnię o szerokości 7 metrów i wyposażona jest w drogi serwisowe. Jest częścią Drogowej Trasy Południowej. W ramach inwestycji, prócz samej drogi wybudowano m.in. dwa wiadukty kolejowe, ekrany akustyczne, elementy infrastruktury teletechnicznej, kanalizację deszczową i mury oporowe.

Obwodnicę Pawłowic wykonało konsorcjum, którego liderem jest firma M-Silnice A.S. z Pardubic w Republice Czeskiej, a partnerem IMB Podbeskidzie Sp. z o. o. w Skoczowie.

Koszt budowy to prawie 90 mln złotych brutto. Umowa na budowę obwodnicy z konsorcjum wykonawców podpisana została w grudniu 2014.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.