moneyMinisterstwo Rozwoju kolejny raz zwiększyło alokację w konkursie o dofinansowanie inwestycji drogowych w miastach na prawach powiatu. Opole, po pozytywnym rozstrzygnięciu protestu, pozyskało 137 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt "Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej" polega na budowie części tzw. Obwodnicy Piastowskiej w zachodniej części miasta. Powstanie 3,5 km nowej drogi, a 1,2 km zostanie przebudowane. Opole szacuje wartość inwestycji na 161 mln zł. Dofinansowanie UE wyniesie prawie 137 mln zł, czyli 85 proc. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2019.

- Pierwotnie inwestycja otrzymała 45 punktów na 80 możliwych, czyli poniżej wymaganych 60 proc. – tłumaczy wiceminister rozwoju Witold Słowik. - Miasto złożyło protest i w wyniku przeprowadzonej oceny został on uwzględniony. W rezultacie projekt uzyskał 49 punktów. Ze względu na wyczerpanie alokacji konkursu, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu puli środków, co oznacza, że inwestycja może być dofinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko – wyjaśnia.

Treść protestu Opola dotyczyła przekazanych do CUPT zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

Opolski projekt to 27. inwestycja drogowa, która uzyskała pozytywną ocenę w konkursie z działania 4.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. Wkrótce planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie, która stanowi gwarancję udzielenia wsparcia. Łącznie, w ramach konkursu, rozdysponowano prawie 3,48 mld zł na budowę dróg w miastach na prawach powiatu.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.