19450Ponad połowa obwodnicy Radomia w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 ma już ostatnią warstwę ścieralną nawierzchni. Wykonawca kontynuuje również prace wykończeniowe na obiektach mostowych.

 

Na odcinkach obu jezdni ciągu głównego budowanej drogi ekspresowej S7 począwszy od czerwca br. układana jest warstwa ścieralna nawierzchni SMA. Łączna długość odcinków z ostatnią warstwą nawierzchni przekroczyła 50 procent długości całej obwodnicy i aktualnie wynosi około 16 km. Jednocześnie prowadzone są prace wykończeniowe na obiektach mostowych. Z jednego z nich - wiaduktu WD23 w miejscowości Krogulcza wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 7 można już korzystać w oparciu o tymczasową organizację ruchu. Równolegle wykonawca kontynuuje roboty przy drogach dojazdowych, ekranach, barierach czy oznakowaniu.

GDDKiA podpisała umowę na prace projektowe i realizację zachodniej obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 w 2015 roku. Z końcem października br. planowane jest oddanie do użytkowania nowego odcinka o długości około 25 km.

1945119452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt jest realizowany w systemie "projektuj i buduj", a jego wartość to 729,4 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W projekcie przewidziano po 2 pasy ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe, 21 wiaduktów, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych. Inwestycja jest na całym swoim przebiegu budowana po nowym śladzie biegnącym po zachodniej stronie istniejącej drogi S7. Nowa obwodnica nie tylko znacząco wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców Radomia, rozwój regionu, ale przede wszystkim poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu odczuwalne przez kierowców jadących tranzytem odcinkiem drogi ekspresowej S7 między Warszawą, Kielcami a Krakowem.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.